Belangenbehartiger.nl

 Postbus 24117

 3502 MC  UTRECHT

 

AWBZ.info
 

 

 Home

 Nieuws

 

 AWBZ

 Wmo

 Wet & Regelgeving

 Bezwaar en beroep

 

 Documenten

 Begrippenlijst

 Links

 

 Contact

 Copyright

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 2010, Belangenbehartiger.nl 

 

 
 
WELKOM
 

op de nieuwe informatieve website van Belangenbehartiger.nl. Op deze website vindt u juridische en actuele informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Naast algemene informatie over de AWBZ, vindt u hier ook enkele relevante en interessante uitspraken van rechters. Interessant, omdat juist de rechters toetsen of de wet rechtvaardig wordt uitgevoerd. 

AWBZ.info is sinds 1 januari 2010 'online' en vanaf dat moment kunt u hier allerlei informatie over de AWBZ vinden. Komende tijd zullen wij AWBZ.info verder aanvullen met relevante informatie. Wilt u persoonlijk advies, neem dan contact op met iemand van Belangenbehartiger.nl.

Namens Belangenbehartiger hoop ik dat u hier de informatie vindt die u zoekt.

 

Christiaan Dol

* * *

 

AWBZ en Wmo jurisprudentie is tot 31 maart 2011 bijgewerkt.

* * *

Belangenbehartiger.nl wint belangrijke zaak tegen Bureau Jeugdzorg

De rechter heeft in een voorlopige voorziening een belangrijke uitspraak gedaan over de wijze waarop Bureau Jeugdzorg de zorgbehoefte moet inventariseren en vaststellen. Tot voor kort was het vaak onduidelijk in hoeverre een Bureau Jeugdzorg op dezelfde manier als het CIZ onderzoek moet doen naar de zorgbehoefte van een cliŽnt. Bureau Jeugdzorg vindt dat zij niet altijd de beleidsregels, die ook voor het CIZ gelden, hoeft te volgen.

De rechter zegt hierover: "Weliswaar betrof het hier (een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep - red) een AWBZ-indicatiestelling voor een minderjarige door de Stichting Centrum Indicatiestelling Zorg, doch de voorzieningenrechter is van oordeel dat aan de indicatiestelling door verweerster vergelijkbare eisen gesteld dienen te worden en inzichtelijk gemaakt dient te worden op welke momenten en bij welke activiteiten van bovengebruikelijke zorg sprake is en hoeveel tijd hiermee dagelijks gemoeid is."

Hieronder vindt u de volledige uitspraak:

Uitspraak Voorzieningenrechter Almelo 28 juni 2010