Belangenbehartiger.nl

 Postbus 24117

 3502 MC  UTRECHT

 

AWBZ.info
Onderdeel van Belangenbehartiger.nl
 

 

 Home

 Nieuws

 

 AWBZ

    Algemeen

    Indicatie

    Functies

    Jurisprudentie

 Wmo

 Wet & Regelgeving

 Bezwaar en beroep

 

 Documenten

 Begrippenlijst

 Links

 

 Contact

 Copyright

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 2010, Belangenbehartiger.nl 

 

 

 

Jurisprudentie AWBZ

 

Hieronder staat een overzicht van relevante uitspraken op het gebied van de AWBZ. Als u op het LJN nummer klikt, gaat u naar de betreffende uitspraak. Enkele uitspraken bevatten verschillende onderwerpen en worden bij de betreffende onderwerpen genoemd.

Onderwerp

Rechtbank

Datum

Korte omschrijving

LJN-nummer

Gebruikelijke zorg CRvB 13-07-2010 Ten onrechte uitgegaan van gebruikelijke zorg en middelen normtijden. LJN: BN5121
RB Leeuwarden 27-01-2010 Aftrek 7 uur bovengebruikelijke zorg strijdig met art. 6 AWBZ LJN: BL1662
CRvB 31-03-2010 Bij overbelasting huisgenoot kan gebruikelijke zorg worden geindiceerd LJN: BM3681
CRvB 21-04-2010 Inzichtelijk maken (boven)gebruikelijk zorg in activiteit en tijd. Overgang 16-18 LJN: BM3507
CRvB 02-03-2010 Onderbouwing taken/tijd gebruikelijke zorg tijdens en na schooltijd LJN: BL7310
     

Indicatie

CRvB

28-10-2009

Bij extreme zorgzwaarte indiceren in functies en klassen

LJN: BK4423

Rb Alkmaar

13-10-2009

Extreme zorgzwaarte, zorg-behoefte indiceren, incl. extra uren

LJN: BK1175

Rb Haarlem

05-10-2009

Onvolledig onderzoek

LJN: BJ9335

Rb Haarlem

11-06-2009

Onvolledig onderzoek. Vaststellen zorgbehoefte.

LJN: BJ0391

CRvB 09-03-2010 Indicatie verblijf langdurig als aan 1 van de criteria is voldaan LJN: BL7269
CRvB 16-09-2009 Beschrijvingen van activiteiten bewijslast bij CIZ LJN: BK0178
CRvB 02-03-2010 Onderbouwing taken/tijd gebruikelijke zorg tijdens en na schooltijd LJN: BL7310
RB 's-Hertogen-bosch 11-11-2010 ZZP. CIZ dient in functies en klassen te indiceren, wegens strijdigheid Bza en Zib LJN: BP5746
Rb Zwolle 18-10-2010 Zorgbehoefte en algemeen gebruikelijk leeftijdgenootjes LJN: BO1204

 

 

 

 

Voorliggende voorziening

Rb Arnhem

21-04-2009

AWBZ is voorliggend aan Wmo

LJN: BJ4763

CRvB

19-05-2009

Genderidentiteitsbehandeling en Begeleiding Zvw niet voorliggend

LJN: BI7424

CRvB

13-07-2010 Onderzoek kinderopvang LJN: BN5121
CRvB 03-03-2010 AWBZ en speciaal onderwijs LJN: BL7985
Rb Arnhem 21-12-2010 Valt regie bij begeleiding onder AWBZ of Wmo LJN: BO8214
     

Verpleging

Rb Arnhem

03-09-2009

Katheterisatie kind 6 jr

LJN: BJ7298

 

 

 

 

Persoonlijke verzorging

CRvB

24-06-2009

Indiceren uren boven hoogste klassen conform zorgbehoefte

LJN: BJ3027

 

 

 

 

Jeugdzorg

CRvB

15-04-2009

Geen bezwaar/beroep tegen indicatiebesluit bij OTS

LJN: BI3542

Rb Alkmaar 28-06-2010 BJZ moet op dezelfde wijze indiceren als CIZ Ongepubliceerd
CRvB 03-03-2010 Bij dubbele grondslag indicatiestelling door CIZ en BJZ in 1 besluit LJN: BL8933
CRvB 17-02-2010 Afstemming BJZ en CIZ LJN: BL7216
Rb Zwolle 23-08-2010 Verdeling bevoegdheden CIZ en BJZ LJN: BN5511
CRvB 17-02-2010 Bevoegdheidsverdeling BJZ en CIZ LJN: BL7152

 

 

 

 

PGB

Rb Assen

27-08-2009

Onjuiste besteding PGB in toekenningsbesluit

LJN: BJ6448

Rb Alkmaar 21-01-2010 PGB onderzoeken hoogte intramuraal verblijf LJN: BL0099
Rb Alkmaar 11-03-2010 Uitgaan concrete kosten van verblijf ipv gemiddelde kosten LJN: BL8830

 

 

 

 

Overige CRvB 24-12-2009 Hoorrecht na hoorzitting verkregen gegevens en er is geen verplichting tot verlenen toestemming opvragen med. gegevens. LJN: BK8729
CRvB 23-06-2010 Terugwerkende kracht indicatiestelling LJN: BN5119
Rb Haarlem 19-03-2010 Wet Dwangsom en Beroep. CIZ kan zich niet beroepen op een beslistermijn van 21 weken als zij pas na ingebrekestelling CvZ om advies vraagt LJN: BL9315
Rb Alkmaar 11-11-2010 Besluitkarakter Dwangsom LJN: BO8174
CRvB 08-12-2010 Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot indicatie met terugwerkende kracht LJN: BO8869
       

Jurisprudentie is bijgewerkt t/m 31 maart 2011

CRvB = Centrale Raad van Beroep. De hoogste bestuursrechter.

Rb = rechtbank.

 

Als u interessante uitspraken heeft, dan zouden wij die graag van u willen ontvangen. U kunt ze mailen naar: c.dol@belangenbehartiger.nl.